Керівництво

Наглядова рада не передбачена Статутом.
Виконавчий орган: Дирекція, яку очолює Генеральний директор.
До складу Дирекції входить Генеральний директор Ванжа Олександр Анатолійович