Фінансові показники

Інформація надана за посиланнями:
Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал компанії становитьт 3 млн. грн. Чистий прибуток за 2017 рік становить 95,4 тыс. грн