Інформація про власників

Ванжа Олександр Анатолійович(реєстраційний  номер облікової картки платника податків: 2759512657 — 100 % статутного (складеного) капіталу